عادت گلدهی
عادت گلدهی

در آلو های شرقی و اروپایی جوانه گل ساده بوده و داری 1-2 و به ندرت 3 گل می باشد و گل انگیزی آن اواخر تابستان صورت میگیرد. گل ها در آلو به صورت جانبی روی شاخه یکساله و یا روی اسپور های چند ساله تشکیل می شوند. اکثر ارقام آلو هرساله گل داده و سال آوری ندارند،ولی در رقم شوگر پرون سال آوری مشاهده میشود.
  تاریخ انتشار :  1397/02/15  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  910   print