هرس آلو
هرس آلو

آلو اروپایی محصول خوبی طی 12 سال اول بعد از هرس فرم دهی با مقدار هرس کم و یا بدون هرس تولید میکند و صرفا شاخه های خشک و بیمار باید حذف شوند ولی با متراکم شدن قسمت دهای بازده  درخت مقداری هرس سر شاخه زنی در این درختان انجام می شود . آلو های شرقی به علت داشتن شاخه های شکننده تر و تولید میوه های بزرگتر در مقایسه با آلو های اروپایی سنگین تر هرس میشوند.
  تاریخ انتشار :  1397/02/14  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  924   print