پایه های مناسب آلو :پایه هلو
پایه های مناسب آلو :پایه هلو

هلو : پایه هلو امروزه استفاده کمتری برای آلو داشته و در قدیم در سطح وسعی از ارقام پررشد هلو استفاده می شد. هنگامی که قرار است درختان جدیدی در یک باغ قدیمی که در گذشته در آن هلو کشت شده است فازگشت گردند،نباید مجددا از پایه های هلو استفاده شود،زیرا ترکیب شیمیایی و سمی سیانیدهیدروژن بوسیله ریشه های هلو قدیمی در خاک آزاد شده و از رشد ریشه ها ی هلو جدید جلو گیری می کند و در چنین خاکی پایه آلو ترجیح داده می شود.
  تاریخ انتشار :  1397/02/12  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1135   print