آب و هوای مناسب آلو
آب و هوای مناسب آلو

آلو های اروپایی به اندازه ارقام متوسط سیب به سرما مقاومت داشته و نیاز سرمایی آنها کمتر از سیب می باشد. آلو های ژاپنی نسبت به آلو های اروپایی دارای نیاز سرمایی کمتری بوده و گلدهی در آنها سریع تر رخ داده و به همین دلیل ممکن است شکوفه های آنها در معرض سرمازدگی بهار قرار بگیرند آلو ها همانند گیلاس به بیماری پوسیدگی قهوه ای حساسیت دارند.
  تاریخ انتشار :  1397/02/11  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1095   print