معرفی آلوی Prunocerasus
معرفی آلوی Prunocerasus

این گروه دارای 2-5 گل در هر گل آذین بوده و شامل آلو های آمریکایی می باشند. اغلب آلو های آمریکایی خود عقیم بوده و به درختان گرده زا در باغ نیاز دارند . این گروه کیفیت خوراکی بالا ندارند و بیشتر به عنوان پایه و یا برای تهیه مربا و ژله استفاده می شوند. در میان گونه های آلو آمریکایی ،گونه های p.americana  و p.nigra  مقاوم به سرما و  p.hortulana مقاوم به پوسیدگی قهوه ای میباشند . گیلاس شنی و آلوی وحشی پاسی فیک نیز از آلو های آمریکایی بوده و به صورت درختچه ای و مقاوم به سرما بوده و به عنوان پایه پا کوتاه برای آلو بکار می روند.این گروه دارای 2-5 گل در هر گل آذین بوده و شامل آلو های آمریکایی می باشند. اغلب آلو های آمریکایی خود عقیم بوده و به درختان گرده زا در باغ نیاز دارند . این گروه کیفیت خوراکی بالا ندارند و بیشتر به عنوان پایه و یا برای تهیه مربا و ژله استفاده می شوند. در میان گونه های آلو آمریکایی ،گونه های p.americana  و p.nigra  مقاوم به سرما و  p.hortulana مقاوم به پوسیدگی قهوه ای میباشند . گیلاس شنی و آلوی وحشی پاسی فیک نیز از آلو های آمریکایی بوده و به صورت درختچه ای و مقاوم به سرما بوده و به عنوان پایه پا کوتاه برای آلو بکار می روند.
  تاریخ انتشار :  1397/02/08  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1056   print