نحوه گرده افشانی مصنوعی
نحوه گرده افشانی مصنوعی

روش اول:گلهای درخت نر راقیچی کرده وروی پلاستیک ازآن گرده گیری میکنیم.
گرده های جمع شده را درداخل جوراب زنانه میریزیم ودرشرایط مناسب آب وهوایی.بوسیله تراکتور داخل باغ چرخیده وجوراب راتکان میدهیم تاگرده هاپخش شود.
روش دوم:

۱- ابتدا از درختان نر شاخه هایی که دارای گل هایی هم به رنگ قرمز و هم زرد هستند را انتخاب میکنیم . به این دلیل که دوره گرده افشانی از قرمزی شروع و تا پایان زردی گل ادامه دارد و باید گل های موجود در یک شاخه بطوری باشد که تمام دوره را داشته و بتواند چندین روز مداومت داشته باشند.

👈شاخه های حاوی گل را طوری باید قیچی کرد که کمترین تکان را بخورند چون این عمل باعث خالی شدن گرده ها یکجا در همان منطقه میشود. و هرچه تعداد گل در یک شاخه نازک بیشتر باشد بهتر است

۲- شاخه ها باید طوری چیده شوند که وقتی درون قوطی آب قرار میگیرند نه بسیار به پایین فرو روند که عملکردشان کاهش یابد و نه بسیار بالا باشند که بر اثر باد تکان های شدید بخورند و تمام گردهایشان فوری خالی شود.

۳- همانطور که گفتیم هر چه تعداد گل در شاخه بریده شده بیشتر باشد بهتر است و محیط بیشتری از باغ را میتواند پشتبانی کند . 

👈قابل ذکر است که آب داخل قوطی های شاخه ها حتما باید آب شیرین قابل شرب باشد.

۴- ظروف آب که حاوی شاخه گل هست را به درختان کم شاخ و بال در هر منطقه باغ آویزان میکنیم تا بهتر باد به آن بوزد و همچنین گرده ها بیشتر در هوا پخش شوند باید قوطی حاوی آب را طوری به درخت محکم کنیم که باد نتواند آن را تکان شدیدبدهد.
  تاریخ انتشار :  1397/02/03  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1914   print