خصوصیات گردوی فرنور
خصوصیات گردوی فرنور

دارای رنگ تفریبا مشکی است. این نوع گردو از نژاد فرانسوی است که دبرتر از همه درختان گلدهی می کند . قطعا باید به مناطق سردسیر که در بهار مشکل یخبندان دارند توصیه می شود.در مناطق مرتفع مناسب کاشت هستند اگر میخواهید اطلاعات دقیق درباره نهال گردو فرنور بدست آورید، می توانید همراه وب سایت ترک نهال باشید
  تاریخ انتشار :  1396/08/18  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  8366   print