آب‌وهوای مناسب رشد بادام
آب‌وهوای مناسب رشد بادام

بادام مقاومت کمی به سرما داشته و در مقایسه با هلو نیاز سرمایی کمتر نیز داشته و به همین علت دلیل در بهار سریع‌تر گل داده و خطر سرمازدگی بهار آن را تهدید می‌کند. از مرحله تمام گل تا رسیدن میوه در بادام 6-8 ماه زمان موردنیاز است و در صورتی که در مناطقِ کشت بادام سرمای زمستانه مورد نیاز تأمین نشود، جوانه‌ها در بهار با تأخیر شروع به رشد کرده و گلدهی نیز به تعویق خواهد افتاد.
  تاریخ انتشار :  1396/11/22  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  520   print