ارقام بادام
ارقام بادام

ارقام بادام دیپلوئید و خودناسازگار می‌باشند. البته ارقامی از بادام وجود دارند که علاوه بر خودناسازگاری، دارای دگرناسازگاری نیز می باشند که می‌توان به ارقام ناین ال و نونپاریل اشاره کرد. از ارقام خارجی دیگر بادام می‌توان به نپلاس اولترا اشاره کرد. مشکل اصلی رقم نونپاریل بیماری از دست رفتن جوانه بوده که بیشتر ژنتیکی می‌باشد. معروف‌ترین ارقام ایرانی آن مامایی، سفید، منقا، محبعلی، یلدا، شکوفه و سحر می‌باشند.
  تاریخ انتشار :  1396/11/21  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  512   print