عادت گلدهی گیلاس
عادت گلدهی گیلاس

گل‌های گیلاس معمولاً دارای 5کاسبرگ،5گلبرگ سفیدرنگ ،30/26 پرچم می‌باشند که به‌صورت دسته‌های 2-4 تایی و به صورت جانبی روی اسپورهای کوتاه دو یا چند ساله و یا در بخش های نزدیک قاعده شاخه های یکساله تشکیل می‌شوند . جوانه های گل گیلاس ساده بوده و گل انگیزی آن در تیر ماه و بعد از برداشت محصول انجام می‌شود
  تاریخ انتشار :  1396/10/20  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  667   print