هرس درخت گیلاس
هرس درخت گیلاس

در گیلاس جوانه‌های گل میوه عمدتاً روی اسپورها تشکیل می‌شود و بنابراین هرس کمتر نیاز دارد همچنین به علت کوچک بودن اندازه میوه ،تعداد زیادی نقاط بارده روی درخت برای به دست آوردن حداکثر محصول ضروری بوده و به طور میانگین باید حداقل 15سانتیمتر رشد رویشی وجود داشته باشد ،طی چند سال اول بعد از تربیت درخت ،درختان گیلاس معمولاً سبک هرس می‌شوند. .
  تاریخ انتشار :  1396/10/19  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1839   print