آب‌وهوای مناسب رشد گیلاس
آب‌وهوای مناسب رشد گیلاس

گیلاس در شرایط آب‌وهوایی که برای گونه‌هایی مانند هلو زردآلو سرد به‌حساب می‌آید،رشد مطلوبی دارد، زیرا مقاومت آن به سرمای زمستانه بیشتر می‌باشد. مقاومت آن از گلابی و آلو به سرما کمتر می باشد. گل‌های گیلاس معمولاً یک مادگی دارند،ولی اگر هنگام گل انگیزی در تابستان تحت شرایط هوای گرم 30درجه و یانور مستقیم خورشید قرار بگیرند ممکن است دو مادگی در هر گل تشکیل شود،در این حالت اگر عمل لقاح در هر دو مادگی صورت گیرد میوه دوقلو خواهد شد ،ولی اگر یکی از مادگی ها تلقیح شود و دیگری به صورت پارتنوکارپ توسعه یابد یک میوه سیخک دار بوجودخواهد آمد در ارقام حساس مانند بینگ و ناپلون 50درصد میوه ها این حالت نامطلوب را دارند . مناطق دارای بارش زمستانه و تابستان های خشک و خنک برای این محصول مناسب می‌باشند. وجود بارش های تابستانه در زمان رسیدن میوه باعث می‌شود تا پوست میوه گیلاس رطوبت اطراف را به خود جذب کرده و بدین ترتیب ترکیدگی میوه رخ می‌دهد،در ایران به علت نبود بارش در هنگام رسیدن میوه این عارضه بندرت اتفاق نمی‌افتد
  تاریخ انتشار :  1396/10/18  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  772   print