ارقام گیلاس در نهالستان ترک نهال
ارقام گیلاس در نهالستان ترک نهال

اکثر ارقام گیلاس دیپلوئید و خود ناسازگار بوده و برای تولید میوه نیاز به ارقام گرده زا دارند . از ارقام خارجی خودناسازگار گیلاس میتوان به وان ، بینگ،لامبرت،ناپلئون ، وبکتوریا اکثر ارقام گیلاس دیپلوئید و خود ناسازگار بوده و برای تولید میوه نیاز به ارقام گرده زا دارند . از ارقام خارجی خود ناسازگار گیلاس می‌توان به وان ، بینگ،لامبرت،ناپلئون ، وبکتوریا ،سیلژبلامارکا و فرومیا اشاره کرد. استلا ،سان برست ،سویت هارت ،سان تینا، اسکینا، سولاناو لومبا از ارقام خود بارور آن نمی‌توانند به عنوان گرده زا برای با همدیگر بکار روند  وگروه نارسازگار را تشکیل میدهند . به عنوان مثال بینگ،لامبرت و ناپلون با همدیگر بکار روند معروف ترین ارقام ایرانی گیلاس ،سیاه مشهد ،تک دانه مشهد،سیاه شبستر،زرد دانشکده،سیاه دانشکده، صورتی لواسان،سفید رضائیه می‌باشند.
  تاریخ انتشار :  1396/10/17  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1325   print