اصول مهم جهت انجام پيوند موفق
اصول مهم جهت انجام پيوند موفق

پايه و پيوندك با هم سازگار باشند.

لايه زاينده پيوندك بايد كاملا بر روي لايه زاينده پايه قرار گيرد.

عمليات پيوند در زمان مناسب انجام گيرد.

تمام سطوح بريده شده بايد بلافاصله در برابر از دست دهي آب حفاظت شوند.

مراقبت لازم، آبياري به موقع و حفظ محل پيوند از تابش مستقيم آفتاب، آفات و جوندگان پس از انجام پيوند صورت گيرد. 
  تاریخ انتشار :  1398/10/08  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1435   print