تولید نهال پیوندی گردو
تولید نهال پیوندی گردو

برای تولید نهال پیوندی خوب، انتخاب گردوی مادری، روش پیوندزنی مناسب، رعایت زمان مناسب پیوندزنی، انتخاب پایه و پیوندک مناسب بسیار مهم است.
  تاریخ انتشار :  1398/07/22  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  404   print