مزایای استفاده از نهال های پیوندی گردو
مزایای استفاده از نهال های پیوندی گردو

داشتن باغات یکنواخت ار ارقام مرغوب و مشخص، دوره نونهالی کوتاه تر، افزایش میزان محصول، افزایش کیفیت محصول، امکان صادرات محصول به بازارهای جهانی، کاهش مشکلات داشت و برداشت، امکان عملیات مکانیزه(ماشینی)، کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد را در پی خواهد داشت.
  تاریخ انتشار :  1398/07/16  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  408   print