ارتفاع مناسب برای انجام پیوند
ارتفاع  مناسب برای انجام پیوند

پیوند بايد در ارتفاعي از پايه زده شود که نه آنقدر پایین انجام شود که در سالیان بعد زیر خاک رود نه آنقدر بالا که به راحتی در معرض آسیب قرار گیرد، در ضمن باید به جهت جوانه و مسیر باد نیز در این ارتباط توجه داشت که جوانه در معرض باد و تابش شديد آفتاب نباشد تا بلافاصله خشک شود و از بین برود.
  تاریخ انتشار :  1398/07/09  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  320   print