شته خونی درخت چه تأثیری در رشد آن دارد؟
شته خونی درخت  چه تأثیری در رشد آن دارد؟

در درخت مبارزه با انواع شته ها  بخصوص شته خونی ( که اخیرا  نسبت به حشره کش ها مقاومت نشان داده )  به محض ظهور و طغیان آفت   با سمپاشی یکی از سموم سیستمیک مثل  کنفیدور  –  پریمور –  موسپیلان – متاسیستکس  با تمرکز به محل اختفا و تجمع حشرات که عموما در میان شاخه ها و شکاف  پوسته قرار دارد امکان پذیر است.در زمستان بعلت سرما عموما تجمع حشرات در پای در خت نزدیک طوقه ، اطراف پاجوشها ،شکاف پوسته های پایینی میباشد سمپاشی با غلظت بیشتر سم بهمراه روغن ولک در کاهش آفت به تجربه رسیده است.
  تاریخ انتشار :  1398/06/17  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  157   print