مصرف کود مایع در نهالستان
مصرف کود مایع در نهالستان

  محلول پاشی با کود مایع که از طریق برگ جذب می شوند می تواند در بهبود و کیفیت میوه نقش مؤثری ایفا کند کودهای مایع با درصدهای مختلف بصورت کود کامل و یا کود اختصاصی همراه با سموم قابل اختلاط بوده و در طول دوره رشد به تعداد حداقل سه دفعه توصیه میشود..
  تاریخ انتشار :  1398/06/16  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  166   print