آفت های زردآلو
آفت های زردآلو

زردآلوها به بیماری های مختلف حساس هستند که اهمیت نسبی آنها در مناطق تولیدی اصلی به عنوان یک نتیجه از تفاوت های اقلیمی آنها متفاوت است. به عنوان مثال، آب و هوای گرم اغلب باعث سوختگی میوه شده و شکل ظاهری میوه نرم و قهوه ای می شود. بیماری های باکتریایی عبارتند از: نقطه های باکتریایی و گالن تاج. بیماری های قارچی شامل پوسیدگی قهوه ای است .عفونت شکوفه های بارندگی منجر به شکوفه زدن می شود  که در نتیجه شکوفه ها و شاخه های جوان قهوه ای می شوند و می میرند؛ شاخه ها در یک حمله شدید به سر می برند؛بیماری های قارچی دیگر گره سیاه ،  پوسیدگی میوه و می باشد. بر خلاف هلو، زردآلوها تحت تاثیر برگ ها قرار نگرفته اند این به این معنی است که هرس کردن در اواخر زمستان ایرادی ندارد.
  تاریخ انتشار :  1398/04/31  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  208   print