معرفی نهال زردآلو
معرفی نهال زردآلو

زردآلو یک درخت کوچک 8 تا 12 متر  بلند است که دارای یک تنه تا قطر 40 سانتی متر  و سایبان پر از متراکم است. ، برگ های تخم مرغی با پایه گرد، نوک نوک تیز و حاشیه ریز داره. گل های آن دارای پنج گلبرگ سفید تا گلگون هستند؛ آنها در ابتدای قبل از به صورت تنها یا به صورت جفت تولید می شوند. این میوه یک حفره شبیه به یک هلو کوچک است، به رنگ های زرد تا نارنجی، که اغلب در طرف مقابل بیشتر در معرض نور خورشید قرار دارد.سطح آن می تواند صاف و یا مخملی با موهای بسیار کوتاه باشد. گوشت معمولا جامد و نه خیلی آبدار است. طعم و مزه آن می تواند از شیرین تا ترش باشد. بذر تک در یک پوسته سخت و سنگی محصور شده است، با بافت دانه ای و صاف، به جز سه ردیف که از یک طرف رد می شوند. در مورد منشا زردآلواختلاف نظر وجود دارد . گویی اولین کشت این میوه در دوران باستان در ارمنستان صورت گرفته است.

زردآلو در ایران از زمان قدیم کشت داده شده است و خشک شده محصولات مهم در مسیرهای تجاری ایران است. زردآلو درایران امروزه یک میوه مهم است که نهال آن در نهالستان ترک نهال موجود می باشد. 


تگ ها نهالزردآلومنشا زردالونهال زردالوکشت زردالونهال ترک نهالنهالستان ترک نهالمرکز تولید و اصلاح نژاد گردوگردو پیوندیگردوی چندلرگردوی پیوندیپسته , پسته پیوندیخرید نهالفروش نهالاصلاح نژادنهالستانژنوتیپ برتراوچ تپهاوچتپهمیاندوآبآذربایجان غربی خصوصیات گردو کاناداییمشخصات درخت گردو کاناداییارتفاع درخت گردو کاناداییمشخصات نهال گردو کاناداییمیزان باردهی گردو کاناداییهمه چیز درباره گردو کاناداییگردوی پیوندی کانادایینهال گردو شیلیترک نهالگردو ترک نهالنهال


  تاریخ انتشار :  1398/04/20  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  2445   print