قزل اوزوم(انگور طلايي)
قزل اوزوم(انگور طلايي)

اين انگور به رنگهاي سفيد، قرمز و ابلق ديده ميشود و محل پراكندگي آن آذربايجان است. يكي از بهترين انگورهاي مجلسي است و مصرف تازه خوري دارد. ديررس است وبه دليل كلفتي پوست قابل نگهداري است. خوشهها شل و افتاده است. دانه استوانهاي، درشت و هستهدار سات. ميزان قند 147 گرم درليتر. اسيد 4/4 گرم، الكل 8 گرم در ليتر و مواد خشك 19 درصد است. مقدار ويتامينها 1.3 ميليگرم در 100 گرم ماده خشك است
  تاریخ انتشار :  1398/03/22  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  770   print