انگور فخري (تبرزه )
انگور فخري (تبرزه )

اين رقم كه در بعضي نقاط تبرزه ناميده ميشود، بيشتر مصرف تازه خوري دارد و يكي از انگورهاي مجلسي است ولي گاهي از آن كشمش نيز تهيه ميكنند. پراكندگي آن بيشتر در آذربايجان شرقي و غربي است و در ديگر نقاط موكاري ايران نيز ديده شده است. از انگورهاي زودرس است و پس از ياقوتي به بازار مي آيد. شكل خوشه ها مخروط كشيده است. دانه ها بيضي شكل و هسته دارند. پوست آن كلفت و رنگ آن زرد مايل به كهربايي است. قند آن 141 گرم در ليتر، اسيد 2.9 گرم و الكل 8 گرم در ليتر است. مواد خشك 18 درصد و مقدار ويتامين B آن0.1 ميلي گرم در 100 گرم ماده خشك است.
  تاریخ انتشار :  1398/03/21  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  758   print