انگور رازقی
انگور رازقی

بیشتر در آذربایجان کاشته می شود.انگور رازقی بیشتر برای تازه خوری و تهیه خشکبار مصرف می شود و مقدار کمی از آن برای تهیه شیره (دوشاب) به کار می رود.از انگور های دیر رس است و در مهر ماه برداشت می شود.خوشه آن مخروطی و تعداد حبه های آن کم است.حبه ها گرد تا بیضی متوسط و دانه دار و دارای پوستی بسیار نازک است.میزان قند 150 گرم در لیتر،الکل 10 گرم در لیتر،مواد خشک 20 درصد و مقدار ویتامین B آن 1/5 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک است.
  تاریخ انتشار :  1398/03/19  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  611   print