روش های مورد استفاده برای تاخیر در شکفتن شکوفه ها
 روش های مورد استفاده برای تاخیر در شکفتن شکوفه ها

استفاده از مواد شیمیایی:

علاوه بر استفاده از رقم های دیر شکوفا،برای تاخیر در شکفتن جوانه های انگور استفاده از مواد شیمیایی فراوانی نیز پیشنهاد شده است.به کارگیری این روش ها می تواند به عنوان اقدامات تکمیلی در تاخیر بیشتر شکفتن جوانه های رقم های دیر شکوفا مورد استفاده قرار گیرند.به عنوان نمونه،استفاده از ماده شیمیایی پتاسیم آلفا نفتالین استات(PNA) در غلظت های 200 تا 400 قسمت در میلیون در پاییز سبب تاخیر در شکفتن جوانه های انگور در بعضی از ارقام می شود.محلول پاشی با مواد شیمیایی متیل-2-کلرو-هیدروکسی فلورانس و کلرمکوات نیز سبب تاخیر در شکفتن جوانه های انگور و کاهش خطر سرما زدگی در بوته های مو می گردد.همچنین استفاده از روغن سویا،در درختان انگور در حال رکود زمستانه،ترجیحا 45 روز قبل از شکفتن جوانه ها سبب افزایش غلظت CO2 در جوانه ها و به دنبال آن تاخیر در گل دهی می شود.

استفاده از روش های به زراعی :

مهمترین این روش ها به تعویق انداختن هرس تا زمان شکفتن جوانه ها می باشد. هر چه بوته های مو در اوایل فصل رشد دیرتر هرس شوند،شکفتن جوانه های آنها نیز به همان مقدار به تاخیر می افتد و در نتیجه این بوته ها حساسیت کمتری نسبت به سرمای بهاره خواهند داشت.هرس دیر هنگام بر روی انگور خارجی رقم کابنه سونیون سبب پانزده روز تاخیر در شکفتن جوانه های آن می شود.
  تاریخ انتشار :  1398/03/11  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  311   print