انگور فخری
انگور فخری

این رقم که در بعضی نقاط تبر زه نامیده می شود،بیشتر مصرف تازه خوری دارد و یکی از انگورهای مجلسی است ولی گاهی از آن کشمش نیز تهیه می کنند.پراکندگی آن بیشتر در آذربایجان شرقی و غربی است و در دیگر نقاط موکاری ایران نیز دیده شده است.از انگورهای زودرس است و پس از یاقوتی به بازار می آید.شکل خوشه ها مخروط کشیده است.دانه ها بیضی شکل و هسته دارند.پوست آن کلفت و رنگ آن زرد مایل به کهربایی است.قند آن 141 گرم در لیتر،اسید 2/9 گرم و الکل 8 گرم در لیتر است.مواد خشک 18 درصد می باشد.
  تاریخ انتشار :  1398/03/08  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  924   print