درخت گردو کی گل میدهد ؟
درخت گردو کی گل میدهد ؟

گیاهان خانواده گردو  عادت گلدهی مشابهی دارند . گردو یک‌پایه بوده و گل‌های نر به صورت جانبی روی شاخه‌های فصل قبل و گل‌های ماده  به صورت انتهایی روی شاخه  های فصل جاری ظاهر می‌شوند . البته در برخی از ارقام آن مانند رقم پاین  گل ماده به صورت جانبی میباشد تعداد گل در یک جوانه گل ماده گردو اغلب 2 و گاهی مواقع 4-5 هست گل انگیزی گل‌های نر در اردیبهشت  ماه سال قبل و گل‌های ماده در بهمن تا فروردین انجام  می‌گیرد گردوی خوشه‌ای وجود نداشته و گردوی خوشه‌ای که در ایران به‌اشتباه گفته میشود منظور چند جوانه گل ماده نزدیک بهم روی شاخه یکسال می باشد.
  تاریخ انتشار :  1396/09/26  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  7155   print