آب و هوای مناسب گردو در ایران
آب و هوای مناسب گردو در ایران

گردوی ایرانی محصول مناطق معتدله گرم و برای رشد به یک فصل رشد طولانی و نسبتاً گرم نیاز داشته و در طول تابستان و زمستان به گرما و سرما بیش از حد حساس میباشد. در طی خواب زمستانی گردو دمای -11 را می‌تواند تحمل کند، اما اغلب سرماهای دیررس بهاره به شاخه های تازه تشکیل شده و گلهای آن و سرمای زودرس پاییز به شاخه های آن خسارت وارد می کنند گردو های چندلر نسبت به گردوی ایرانی به سرما مقاوم تر می‌باشد. برای پر شدن مغز گردو و افزایش چربی آن دمای 27-33 درجه در طول چند هفته قبل از برداشت ضروری میباشد.
  تاریخ انتشار :  1396/09/14  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  2553   print