آماده سازی زمین برای کشت نهال هلو و شلیل
آماده سازی زمین برای کشت نهال هلو و شلیل

تهیه بستر 
در صورت استفاده از چال کود گودال ها بایستی قبل آماده شده باشند زمان گودبرداری با زمان کاشت نهال در ارتباط است به این معنی که اگر موقع کاشت نهال در اواخر پاییز است بایستی در تابستان و اگر موقع کاشت نهال در زمستان است بایستی در پاییز حفر شده باشند ابعاد گودال بستگی به نوع خاک و اندازه ریشه دارد ابتدا گودال بایستی به نحوی باشد که ریشه ها در موقع کاشت با دیواره تماس پیدا نکنند در خاک های مرغوب گودال ها می بایستی فضای بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر بیشتر از نوک ریشه ها داشته باشند و به این فضا و برای خاک های نامرغوب می‌بایست بیشتر در نظر گرفته شود معمولاًقطر چالها  بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر می باشد عمق چاله ها بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد در عمل معمولا عمق ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر مناسب می باشد همچنین می توان کود ها را به شکل پخش سطحی در زیر سایه انداز درخت برای بهبود شرایط همه نقاط خاک استفاده نمود برای این منظور ابتدا کودها به صورت یکنواخت در زیر سایه انداز درخت پخش می گردد سپس کود ها به وسیله ادوات خاک ورزی با لایه‌های شخم مخلوط شده اما در برخی مواقع کودها در سطح خاک باقی مانده و به وسیله آب باران و آبیاری به منطقه انتشار ریشه در خاک منتقل می شود
  تاریخ انتشار :  1397/11/08  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1017   print