تغذیه نهال هلو و شلیل
تغذیه نهال هلو و شلیل

یک باغ هلو با متوسط عملکرد ۲۰ تن در هکتار از طریق برداشت میوه حدود ۸۳ کیلوگرم ازت خالص ۲۸ کیلوگرم فسفر است ۹۱ کیلوگرم پتاس از خاک باغ برداشت می‌کند علاوه بر این بخشی از مواد غذایی فوق از طریق آب شویی از دسترس ریشه درختان هلو و شلیل خارج می شود این بدان معنا است که باغدار بایستی جهت حفظ و پایداری تولید عناصر خارج شده از خاک متوسط میوه برگ و آبشویی را در بهترین زمان مورد نیاز و با بالاترین کارآیی مصرف در اختیار درختان قرارداده تا باردهی مطلوب حاصل و طی سال‌های بعد نیز این باره حفظ شود بدین در عناصر ضروری برای درختان هلو شلیل به دو گروه عناصر پرمصرف( نیتروژن ،فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم ،منیزیمم) و عناصر کم مصرف شامل (آهن، روی، بور،منگنز، مس مولیبدن) گروه بندی می شود از میان عناصر پر مصرف سه عنصر نیتروژن فسفر و پتاسیم به میزان بیشتری مورد نیاز است و به دلیل آب شویی کمتر و فسفر پتاسیم و گوگرد امکان تامین بخشی از این عناصر در فصل زمستان برای درختان هلو و شلیل فراهم می‌باشد مابقی نیاز درختان به این عناصر و سایر عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در طول فصل رشد درخت از طریق مصرف به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی بایستی تامین  شود علاوه بر تامین عناصر غذایی لازم است بستر لازم برای استفاده بهینه از عناصر غذایی در خاک فراهم شود در مورد استفاده از کودهای دامی این این کودها باید کاملا پوسیده باشد و با استفاده از روش های مناسب و بسته به نباز درخت در فصل پاییز و یا عمدتاً زمستان در اختیار درختان قرار گیرند از طریق دیگر می توان بخشی از نیاز خاک و گیاه به مواد آلی را با استفاده از اسیدهای هیومیکی با کیفیت بالا تامین کرد وضعیت استفاده از کودهای دامی کاست تجربه سال‌های اخیر حاکی از نقش مثبت اسید هیومیک در بهبود شرایط رشد و باردهی درختان میوه مختلف مانند حضورهلو و شلیل می باشد توصیه می شود به منظور انجام هرگونه توصیه کودی ابتدا آزمایش خاک و برگ صورت پذیرد  و با کارشناسان منطقه خبره و آشنا به شرایط محیط و کشت مشورت گردد
  تاریخ انتشار :  1397/11/06  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  2423   print