عادت باردهی هلو و شلیل
عادت باردهی هلو و شلیل

شاخه های یکساله سبز مایل به قرمز بوده و در سنین بالاتر به رنگ نقره ای تیر در می‌آیند جوانه ها در کنار برگها تشکیل می شود هر گره معمولا دارای سه جوان است که دو جوانه گل جانبی به یکی از آنها رویشی بوده که در وسط واقع شده است با تکمیل شدن گرده افشانی لوله گرده از خامه عبور نموده و با نفوذ به میکرو پیل تلقیح تخم صورت می گیردمحرک هورمونی از جنین جوان در حال نمواز ریزش میوه جلوگیری کرده و باعث بزرگ شدن تخمدان ونسوخ مجاور آن و تبدیل به میوه در حال نمو می گردد تشکیل میوه ها با پژمردگی گل برگ ها و در بیشتر گیاهان با ریزش پرچم‌ها و کاسه گل همراه می باشد و معمولا در هر کدوم ۱۵ تا ۲۰ درصد گل ها باز شده و به میوه تبدیل می‌شود نخستین پیش شرط برای تشکیل عناصر میوه  به اصطلاح قوی جوانه‌های گل است که در طول پاییز سال قبل را تابستان صورت می‌گیرد و نیاز به مقدار مشخصی از فتوسنتز و ذخیره ازت دارد این موضوع با نیاز مهم دیگری یعنی گسترش درجه حرارت در طول دوره شکل دهی یا بلافاصله پس از آن به لحاظ  حصول اطمینان از گرد افشانی کامل رشد لوله گرده و لقاح دنبال می‌شود شرایط دیگر مربوط به بعد از لقاح است به عبارت دیگر زمانی که میوه های جوان در حال نمو به مقدار نسبتاً بالایی از مواد فتوسنتزی نیاز دارد چنان که هر یک از این عوامل تامین نگردد تشکیل میوه اندک خواهد شد این بدان مفهوم است که بلافاصله پس از شکل دهی بیشتر میوه های جوان خواهد ریخت
  تاریخ انتشار :  1397/11/05  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  939   print