مديريت باغهای پسته در فصل خواب
مديريت باغهای پسته در فصل خواب

تغذيه

- با توجه به ادامه توسعه جوانه گل در شهريور و مهر ماه براي توليد محصول سال آتي، تقويت درختان بارور پس از برداشت محصول، توصيه مي شود. در ارتباط با تغذيه پسته اولين قدم در فصل پاييز محلول پاشي باغها با عناصري مي باشد كه نقش آنها در استحكام و پايداري و زنده ماندن جوانه هاي سال بعد به اثبات رسيده است. براي بعد از برداشت، محلولپاشي با مخلوطی از كلات روي، اوره (3 در هزار)، كلات كلسيم و اسيد بوريك در مورد بسياري از باغات توصيه مي شود. 

- در دوره خزان و غيرفعال بودن درخت پسته مي توان كوددهي زمستانه را شروع كرد. فصل زمستان كه ريشه هاي درخت خواب مي باشند بهترين زمان براي تغذيه است.

تغذيه زمستانه شامل كودهاي فسفره و پتاسه و ريزمغذيها به صورت سولفات و كود دامي مي باشد. به دليل تحرك كم كودهاي پتاسيمي و فسفره و همچنين سولفاتهاي عناصر كم مصرف، دادن اين عناصر در عمقي كه حداكثر فعاليت ريشه را داريم توصيه مي شود. درخت پسته بيش از 80 درصد آب و غذاي مورد نياز خود را از عمق 40 تا 80 سانتيمتر جذب مي كند لذا پس از حفر كانال با عمق مناسب، يك لايه كود حيواني پوسيده به ضخامت تقريبي 10 سانتيمتر كف كانال ريخته شده و سپس مقادير توصيه شده كودهاي شيميايي روي آن ريخته شود. كانال حفر شده بايد حداكثر تا دهه اول اسفند ماه با خاك پر شود. كود دامي هر چه پوسيده تر باشد جواب بهتري مي دهد. كودهاي حيواني تازه علاوه بر آلوده بودن به يكسري باكتريهاي بيماريزا و علف هرز، در حين پوسيده شدن ازت خاك را جذب كرده و به عنوان رقيبي براي درخت عمل مي كنند. 

- در اواخر اسفند ماه كه همزمان با مرحله تورم جوانه ها مي باشد نیز محلول پاشي باغ با عناصري كه در گرده افشاني و عمل تلقيح تاثير مستقيم و تعيين كننده اي دارند ضروري است. از بين عناصر غذايي، سه عنصر روي، بور و ازت مهمتر هستند. فرمول پيشنهادي شامل كلات روي (2 در هزار)، بور (2 در هزار) و اوره ( 3-5 در هزار ) مي باشد. 

- لازم به ذکر است که براي برداشت محصول خوب بايد زماني اقدام به تغذیه كنيم كه هنوز گرده افشاني و تشكيل گل و خوشه انجام نشده است. متاسفانه اكثر باغداران از اوايل ارديبهشت كه خوشه كامل شده است تغذيه را شروع مي نمايند. تغذيه و محلول پاشي بعد از باز شدن و تشكيل خوشه بيشتر بر محصول سال آينده تاثير گذار است تا محصول سال جاري. البته اين محلول پاشي ها بر روي انس و پوكي موثر هستند. در شروع فصل جوانه ها زودتر از ريشه درخت فعال شده و شروع به رشد مي كنند. در صورت عدم تغذيه مناسب تعدادي از جوانه ها باز نشده و يا در صورت باز شدن تنها تعداد اندكي دانه روي هر خوشه تشكيل مي شود.

عملیات اصلاحی 

- مهمترين عمليات اصلاحي كه خاك برخي از باغهاي پسته به آن نياز دارند دادن گچ كشاورزي به باغ مي باشد. بهترين زمان دادن گچ به خاك، دوره خواب و يا فعاليت كم ريشه ها است كه امكان آبياري سنگين بعد از دادن گچ وجود دارد. مقدار گچ مورد نياز يك هكتار باغ بايد با مشاوره كارشناس مربوطه صورت گيرد. در این رابطه به مقاله "افزودن گچ در باغات پسته و اثرات آن" در همین شماره مراجعه فرمایید.

- يكي ديگر از عمليات اصلاحي در زمستان، دادن ماسه بادي به باغات پسته است. ماسه بادي در صورتی مفيد واقع مي شود كه بصورت يك لايه دست نخورده و مخلوط نشده با خاك باغ باقي بماند. 

آبياري 

- با توجه به اينكه پس از اتمام زمان برداشت، درختان هنوز بيدار بوده و تبخير و تعرق انجام مي شود، بنابراين انجام يك نوبت آبياري پس از برداشت محصول جهت حفظ جوانه هاي سال بعد مفيد مي باشد.

- فصل پاييز مناسبترين زمان جهت بررسي وضعيت آبياري در طول فصل در ارتباط با تغييرات شوري خاك مي باشد. معمولاً در طول فصل، خصوصا در ماه هاي تير و مرداد كه تبخير و تعرق زياد است و همچنین در زمان برداشت محصول که آبياري با تأخير و يا كمتر از حد مورد نياز (كم آبياري) انجام مي گيرد، تجمع نمك در منطقه ريشه بروز می نماید. در مناطق با آب و خاك شور، افزايش شوري در ناحيه ريشه درختان ممكن است سبب رشد ناكافي شاخه ها، آفتاب سوختگي و چروكيدگي مغز گردد.
  تاریخ انتشار :  1397/10/13  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1286   print