پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی فیتو فتورا phytophthora in walnuts
پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی فیتو فتورا phytophthora in walnuts

تعدادی از گونه‌های phytophthora spp متل پوسیدگی ریشه پوسیدگی طوقه یا هر دو می شود علائم عمومی بیماری بسیار به صورت های کوچک زرد خزان و زود هنگام کاهش عملکرد خشکیدگی سرشاخه و بالاخره از بین رفتن به مرگ درخت است علائم بیماری بسته به نوع فیتوفترا درجه حرارت رطوبت خاک و مقاومت نسبی پای به تدریج در برخی سالها ظاهر میشود پوسیدگی طوقه ابتدا به صورت لکه های متعدد در اطراف طوق ظاهر می‌شود که در مراحل بعد این لکه ها به هم پیوسته تنه درخت را احاطه کرده و موجب مرگ میشود پوسیدگی ریشه ابتدا در نتیجه آلودگی ریشه های بزرگ و کوچک شروع می‌شود و در مرحله بعدی سیستم داخلی ریشه تخریب می گردد حتی در صورت استفاده از سموم گازی نیز ریشه  کن کردن فیتوفترا از خاک غیر ممکن است بنابراین تدابیر پیشگیری کننده مثل زهکشی مناسب جلوگیری از آلودگی هنگام عملیات زراعی محافظت محل پیوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاک و استفاده از پایه های بسیار مقاوم برای مبارزه با پوسیدگی ریشه و طوقه باید در نظر گرفته شود
  تاریخ انتشار :  1397/10/05  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  326   print