مبارزه با بیماری آنتراکنوز
مبارزه با بیماری آنتراکنوز

روش مبارزه 
مقاومت گیاه میزبان از جمله ابزارهای مهم و موثر برای کنترل بیماری های گیاهی محسوب می شود بعلاوه یکی از اهداف مهم در قالب برنامه‌های اصلاحی درختان میوه نیز ارزیابی مقاومت ارقام ژنوتیپ ها و یا پایه ها در برابر بیماری می باشد
علاوه بر یافتن ارقام مقاوم به این بیماری رایت بهداشت عمومی باغ و جمع‌آوری و از بین بردن برگ ها و میوه های آلوده روی زمین در فصل پاییز و سوزاندن آنها در خارج از باغ انجام هرس برای تهویه و جریان کوئت و رعایت اصول فنی در مقابله با این بیماری بسیار موثر می باشد


مبارزه شیمیایی

در شرایط حاد نیز میتوان از طریق سمپاشی با قارچ کش های مسی در این بیماری غلبه کرد سمپاشی در دو نوبت انجام میشه سمپاشی اول در فصل بهار بعد از ریزش گل و سمپاشی دوم به فاصله ۱۲ روز بعد از سمپاشی اول خواهد بود
  تاریخ انتشار :  1397/10/03  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  320   print