بیماری برگ گردو آنتراکنوز anthracnose walnut
بیماری برگ گردو آنتراکنوز anthracnose walnut

یکی از مهمترین بیماریهای برگ گردو آنتراکنوز میباشد که فرم جنسی  قارچ عامل آن Marssonina  Magn juglandis می باشد . عامل آن می‌باشد آنتراکنوز گردوی ایرانی اولین بار در سال ۱۸۱۵ از اروپا گزارش شد این بیماری تقریبا در تمام مناطق رشد و پرورش گردو گسترده شده است اما خسارت بیماری در نواحی حوزه مدیترانه بیشتر است به گونه ای که در کشورهای حوزه مدیترانه آنتراکنوز از مهمترین بیماریهای باغهای گردو محسوب می گردد در ایران نیز این بیماری از مهمترین بیماری های گردو و در اکثر مناطق گردوکاری کشور می باشد اولین بار در سال ۱۳۳۱ و سپس در سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ بیماری از مناطق مختلف ایران گزارش شد و در سال ۱۳۶۷ نیز بیماری در گردوکاری های خراسان گزارش شد بیماری در استانهای گلستان گیلان مازندران اردبیل آذربایجان شرقی آذربایجان غربی کردستان لرستان کرمانشاه اصفهان تهران قزوین و خراسان شمالی در بیش از ۸۰ منطقه گردوکاری کشور وجود دارد.
در اکثر حمله ای نگار تبریک ها و میوه گردو خسارت دیده و لکه های سیاه سوخته به اندازه حداقل ۵ میلیمتر روی برگ به حاشیه ظاهر در اکثر موارد باعث خشک شدن میوه ریزش قبل از موعد و کاهش بازار پسندی در موارد درخت مرده و از بین می‌رود در سوگ شرایط اقلیمی برای توسعه بیماری مناسب باشد اپیدمی بیماری ظهور یافته و خسارت اقتصادی شدید خواهد داشت.
علایم و سیکل بیماری:
قارچ عامل بیماری آنتراکنوز به تمامی قسمت های سبز هوایی درختان شامل برگ گلها میوه جوانه ها سر شاخه های سبز حمله کرده و ایجاد خسارت می کند ولی بیشتر اندام مورد حمله درخت برگ بوده که در نهایت سبب نکروز ریزش قبل از موعد آنها می‌باشد نخستین علائم بیماری تشکیل لکه های کوچک قرمز قهوه ای تا خاکستری مایل به قهوه ای و سوخته روی برگها بوده که به تدریج گسترش می یابد این لکه ها روی میوه ها سبب ریزش میوه های جوان و در مرحله و سبب کاهش کمی و کیفی مغز گردو می شود
قارچ بیماری‌زا در بهار بسیار سرد و مرطوب یا در اواخر تابستان وقتی که دمای هوا پایین می‌افتد و رطوبت بالا میرود بیشتر ظاهر میشود برگ درخت گردو حساس‌ترین اندام آن است و اغلب زودتر از سایر اندامهای درخت بهین کارت آلوده می شود اولین علایم ظاهری روی برگ لکه های نامنظم خاکستری تا قهوه ای رنگ با حاشیه قهوه ای سوخته و آب نسبتاً بزرگی است که روی برگ درخت گردو ظاهر و سبب ریزش برگهای زرد قبل از غذا نمی شود علامت ظهور و خسارت این قارچ روی شاخه‌ها لکه های دراز تر و فرو رفته است در هنگام طغیان شدت آلودگی لکه های گردو قهوه ای و سیاه رنگی فقط روی پوست سبز گردو ظاهر می شود که اندازه میوه را کوچک و مغز گردو را نارس نگه میدارد.
قارچ M.juglandis دارای کنیدی برهان کوتاه و ساده و کنیدیوهم  شفاف روشن کشیده و دوکی شکل و هلالی است که همه ساله از اوایل زمستان پریتسیموهای گردن بلند و اندام های جنسی این قارچ شروع تشکیل شدن کرده و در اواخر اسفند تا آخر فروردین حاوی اسکوسپورهای دو سلولی شفاف بی رنگ و دوکی شکل می شود وجود رطوبت بالا برای ظهور آلودگی اولیه و به دنبال آن ظهور آلودگی های ثانویه و شیوع و گسترش بالای بیماری بسیار ضرورت داشته و میزان بیماری با میزان رطوبت محیط ارتباط مستقیم دارد
  تاریخ انتشار :  1397/10/02  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  596   print