کرم خراط zeuzera pyrina
کرم خراط zeuzera pyrina

حشره  کامل با بال های باز 40-55 میلی متر بوده و دارای بال های سفید رنگ که بر روی آنها لکه های  تیره رنگ دیده می شود حشرات ماده این آفت با شاخک های  تماماً نخی شکل از جنس نر متمایز می گردد

میزبان ها و نحوه خسارت

این آفت دارای میزبان های متعددی از جمله گردو، گلابی ،زیتون ،فندق ،گیلاس ،به ،نارون ،بیدمشک و تعداد قابل توجهی از درختان جنگلی می باشد لاروهای این حشره چوب خوار بوده و در تنه و شاخه ها ایجاد دالانهای  تولید در عمق چوب نموده و باعث و ضعف او شدید درخت میشود خسارت اولیه از رگبرگها دمبرگلها و شاخه های نازک شروع شده و به تدریج به شاخه های بزرگتر و تنه انتقال می یابد خسارات این آفت در برخی مناطق و مخصوصاً در استان تهران بر روی سیب و گلابی و در استان اصفهان بر روی به و گردو و در استان های ،مرکزی ،خراسان ،سمنان ،یزد بر روی گردو شدید بوده و در برخی از باغ ها تا بیش از 60 و حتی 100 در صد خسارت وارد نموده است حمله این آفت به این میزبان ها، ضعف بیش از پیش آنها را به دنبال داشته و باعث جلب و زیان از سایر آفات چوبخوار و پوستخوار و همچنین بیماری های ثانویه می شود

بیولوژی:

دوره خروج حشرات بالغ در طبیعت تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه شروع و در برخی از سال ها تا اواخر شهریورماه ادامه دارد این آفت دوره زندگی خود را طی یک الی دو سال به اتمام می رسانند بدین صورت که نسل حاصل از حشرات بالغ پیشتازه که زودتر از بقیه ظاهر میشوند  خود را طی دوسال می‌گذرانند اما حشرات بالغ حاصل از گروه آخر در سال آینده پیشتاز بوده و نسل های یک سال را به وجود می‌آورند متوسط تعداد تخمین آفت بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد متغیر بوده اما حداکثر ۳ درصد آنها قادر هستند که در شرایط طبیعی سیکل زندگی خود را به اتمام برسانند لاروهای سلول پس از خروج یک لانه نازک ابریشمین دور مجموعه خود کشیده و به مدت حداکثر ۲۴ ساعت در داخل این لانه باقی می‌مانند و پس از آن برای پیدا نمودن محل مناسب جهت نفوذ بر روی درخت پراکنده می شود ضمناً این لاروها برای انتقال از شاخه ای به شاخه دیگر از تار نازکی که می‌تواند استفاده می نماید و آنها جهت تکمیل نمودن دوره تغذیه و زندگی خود دو تا سه بار جابجا شده و در هر جا به جایی به شاخه های قطور تر نفوذ می کنند.

تغذیه در تمام طول سال ادامه داشته و تنها در روزهای بسیار سرد فصل زمستان متوقف می شود مکان های نفوذ لار به داخل اعضای نباتی به ترتیب اولویت عبارتند از:

  • محل اتصال دمبرک به شاخه
  • شاخه های نارک به قطر 2-4 میلی متر
  • دمبرک اصلی و محل اتصال دمیرک به جوانه
  • محل اتصال جوانه به شاخه
  • وسپس شاخه های به قطر 4-8 میلی متر

لاروهای کامل از اوایل بهار وارد مرحله شفیرگی  شده که این مدت بین۴۰ -۱۷ روز طول میکشد شفیره ها این آفت متحرک بوده و قبل از خارج شدن پروانه خود را به دهانه خروجی دالان لاروی رساند به طوری که نیمی از آن سوراخ خارج می‌گردد
  تاریخ انتشار :  1397/09/10  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  956   print