هرس و مبارزه زمستانه
هرس و مبارزه زمستانه

از اين پس مجموعه اي در مورد اقدامات و عمليات مورد نياز باغات در هر يك از فصول و ماههاي سال جهت پيشگيري و جلوگيري از شيوع و وقوع خسارت و حفظ سلامت درختان باغ و محصول آنها در برابر عوامل خسارتزاي زنده و عوامل محيطي مانند سرمازدگي و ... تقديم مي شود.

عمليات مورد نياز باغات در فصل زمستان (هرس و مبارزه زمستانه):

1 – در مناطقي كه احتمال ماندن برف روي زمين به مدت طولاني وجود دارد و يا براي شيب هاي جنوبي لازم است پوست تنه با دوغاب آهك 5 تا 10 درصد و يا مخلوط دو درصد دوغاب آهك به همراه سولفات مس يك در صد براي جلوگيري از آفتاب سوختگي زمستانه پوشش داده شود.از دوغاب کائولن نیز می توان استفاده کرد. پوشش دادن تنه با ورقه هایی از جنس نایلون، کاغذ پوشش دار، پارچه چرب یا ضد آب و یا فومهای مخصوص لوله های آب و البته با رنگ سفید یا روشن نیز مفید و موثر است ( با توجه به سابقه آفتاب سوختگي در منطقه مي توان نياز به پوشش تنه را مشخص كرد).

2 – در مناطقي كه سابقه خسارت جانوراني مانند خرگوش و جوجه تيغي و موش ها به پوست تنه و طوقه درختان جوان وجود دارد لازم است تنه و طوقه با مخلوط پهن تازه و سم تيرام و يا با تورهاي فلزي تا ارتفاع 80-70 سانتي متري پوشش داده شود.

3 – در مناطقي كه احتمال سرمازدگي ريشه ها به علت بالا بودن ريشه ها و يا بيرون افتادن ريشه از خاك به علت عمليات باغي قبلي وجود دارد خاك دهي ريشه ها(خاک دهی دور طوقه لازم نیست و در صورت نیاز بایستی در حد چند سانتی متر و به میزان پوشانده شدن ریشه های اصلی بیرون افتاده از خاک انجام شود) و يا آبياري باغ به منظور يخ زدن آب در باغ و ايجاد پوشش براي جلوگيري از سرمازدگي ريشه ها توصيه مي شود.

4 – اگرچه جمع آوري بقاياي گياهي مانند برگ ها و ميوه های ریخته شده در کف باغ یا یاقی مانده روی درختان، بايد در پاييز انجام شود اما اگر آب وهوا اجازه دهد مي تواند در فصل زمستان هم انجام شود.

5- اما مهم ترين عمليات زمستانه ي باغات، هرس و سپس مبارزه زمستانه است كه توصيه مي شود قبل از بيداري درخت در اواخر زمستان با رعايت نكات خاص و ترتيب زير انجام شود:

1- 5- زمان هرس و مبارزه زمستانه بسته به منطقه از اوايل اسفند تا اوايل فروردين مي تواند باشد. مهم اين است كه درختان بيدار نشده باشند. اين عمليات حداكثر تا ظهور اولين نوك رنگي جوانه ها قابل انجام است.

2-5 - هرس بهداشت (يا هرس گياهپزشكي ) با هرس باروري يا باردهي كاملاً متفاوت است و اصلاً جايگزين يكديگر نيستند. در هرس بهداشت هدف پاكسازي درختان از هر گونه بيماري و آفت زدگي است يعني تمامي سرشاخه ها و شاخه ها و بافتهاي مريض و خشك و سرما زده و آفت زده و ترك خورده  از روي درخت، هرس و يا جراحي مي شود.

3-5-ابزار هرس مانند تيشه، اره، قيچي، چاقو و تبر بايستي تيز و نو بوده و در هر بار برش با مخلوط يك پياله وايتكس و نه پياله آب ضد عفوني شوند و یا با پارچه یا اسفنج آغشته به محلول ذکر شده (یا محلولهای ضدعفونی مشابه) تمیز و ضدعفونی شوند.

4-5- محلهاي برش یا هرس كه قطري بيش از يك سانتي متر دارند بايستي با مخلوط سولفات مس دو درصد يا مخلوط بردو دو درصد يا محلول اكسي كلرورمس يك درصد و يا بردوفيكس دو درصد و يا خمير بردو ضد عفوني و سپس با چسب باغباني پانسمان شوند.

5-5-  تمامي اندامها و قسمت هاي هرس شده بايستي جمع آوري و سوزانده شوند .

6-5- براي جراحي و برداشتن و جدا كردن بافتها و قسمت هاي مريض تنه و طوقه و شاخه هاي اصلي بايستي با تيشه يا چاقوي تيز و ضد عفوني شده تمامي پوست و چوب مريض را جراحي كرد و از درخت جدا نمود و سپس محل برش را ضد عفوني و با چسب باغبانی و نايلون يا مقوا پانسمان كرد.

7-5- بعد از هرس بايستي بلافاصله سمپاشي زمستانه انجام شود.
8-5- با توجه به بيشتر بودن مشكل بيماري يا آفت مي توان نوع سمپاشي زمستانه را كمي تغيير داد . در نقاطي كه آفات مهم تر هستند مانند شپشكها و كنه ها و شته ها،  كاربرد روغن هاي زمستانه به همراه سم توصيه مي شود به اين صورت كه مخلوطي از  40-10 ليتر روغن زمستانه به همراه دو ليتر سم (يكي از سموم فسفره مانند ديازينون، گوزاتيون، مالاتيون، دورسبان و...) و 1000 ليتر آب تهيه و با سمپاش مناسب ( برای درختان بزرگ استفاده از سمپاشهای فرغونی ، زنبه ای یا توربین باغی)كل درخت از نوك سرشاخه ها تا كف باغ از سه يا چهار طرف درخت سمپاشي شده و با مخلوط بايد پوشش داده شود. در مناطقي كه مشكل اصلي بيمارهاي گياهي است مي توان از مخلوط بردو با نسبت هاي مختلف 0.125 تا 2 درصد، بردو فيكس 0.5 تا يك درصد، اكسي كلرور مس 3 تا ده در هزار، و سموم محافظتي قوي مانند زينب 2 در هزار، مانكوزب 2 در هزار و كاپتان 3 در هزار و .... استفاده كرد.
  تاریخ انتشار :  1397/09/05  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  872   print