مديريت آبياري درختان پسته در فصل پاییز
مديريت آبياري درختان پسته در فصل پاییز

معمولاً برداشت دراولین ماه پاییز یعنی مهرماه به پایان می رسد . با توجه به اينكه در اين ماه درختان هنوزبيدار بوده و تبخير و تعرق انجام مي شود، بنابراين انجام يك نوبت آبياري پس از برداشت جهت حفظ جوانه هاي سال بعد مفيد مي باشد.
علاوه بر آن باید توجه نمود که فصل پاييز مناسبترين زمان جهت بررسی تغييرات شوري خاك مي باشد. معمولاً در طول فصل رشد، خصوصاً در ماه هاي تير و مرداد كه تبخير و تعرق زياد است، تجمع نمك در منطقه ريشه صورت مي گیرد و لذا آبياري اضافي جهت كنترل نمك هاي تجمع يافته، در فصل خواب(پاییز یا زمستان) ضروري است.
 با توجه به ادامه توسعه جوانه گل در شهريور و مهر ماه براي توليد محصول سال آتي، تقويت درختان بارور پس از برداشت محصول، توصيه مي شود. در ارتباط با تغذيه پسته اولين قدم در فصل پاييز محلول پاشي باغها با عناصري مي باشد كه نقش آنها در استحكام و پايداري و زنده ماندن جوانه هاي سال بعد به اثبات رسيده است. براي بعد از برداشت، محلولپاشي با مخلوطی از كلات روي،  اوره (3 در هزار)، كلات كلسيم و اسيد بوريك در مورد بسياري از باغات توصيه مي شود. در فصل پاییز، پسته هاي برداشت شده در انبارها ذخيره مي شوند بنابراين احتمال خسارت آفات انباري بخصوص شب پره هندي وجود دارد.
براي كنترل اين آفت، نظافت و بهداشت انبار، ضدعفوني انبارهاي خالي قبل از انبار نمودن محصول و بازديد مداوم از انبار و محصول و استفاده از قرص فستوكسين در صورت مشاهده آلودگي ضروری می باشد. کانال تخصصی گیاهپزشکی. در صورتي كه بتوان با تهويه مناسب دماي انبارهاي پسته را زير 13 درجه سانتي گراد نگه داشت آفت شب پره هندي قادر به خسارت نيست
 در اين فصل براي كاهش جمعيت زنبورهاي مغزخوار پسته و كاهش خسارت آنها در سال آينده، برداشت كامل محصول حتي پسته هايي كه به نظر پوك هستند توصيه مي شود. در اين فصل بايد تمام پسته هاي روي درختان و روي زمين جمع آوري و معدوم گردد. شخم باغ هاي پسته بعد از جمع آوري و سوزانيدن این پسته ها، در كاهش جمعيت زنبورهاي مغزخوار موثر است.
مديريت آبياري درختان پسته در فصل پاییز
معمولاً برداشت دراولین ماه پاییز یعنی مهرماه به پایان می رسد . با توجه به اينكه در اين ماه درختان هنوزبيدار بوده و تبخير و تعرق انجام مي شود، بنابراين انجام يك نوبت آبياري پس از برداشت جهت حفظ جوانه هاي سال بعد مفيد مي باشد.
علاوه بر آن باید توجه نمود که فصل پاييز مناسبترين زمان جهت بررسی تغييرات شوري خاك مي باشد. معمولاً در طول فصل رشد، خصوصاً در ماه هاي تير و مرداد كه تبخير و تعرق زياد است، تجمع نمك در منطقه ريشه صورت مي گیرد و لذا آبياري اضافي جهت كنترل نمك هاي تجمع يافته، در فصل خواب(پاییز یا زمستان) ضروري است.  در فصل پاییز، پسته هاي برداشت شده در انبارها ذخيره مي شوند بنابراين احتمال خسارت آفات انباري بخصوص شب پره هندي وجود دارد.
براي كنترل اين آفت، نظافت و بهداشت انبار، ضدعفوني انبارهاي خالي قبل از انبار نمودن محصول و بازديد مداوم از انبار و محصول و استفاده از قرص فستوكسين در صورت مشاهده آلودگي ضروری می باشد. در صورتي كه بتوان با تهويه مناسب دماي انبارهاي پسته را زير 13 درجه سانتي گراد نگه داشت آفت شب پره هندي قادر به خسارت نيست
 با توجه به ادامه توسعه جوانه گل در شهريور و مهر ماه براي توليد محصول سال آتي، تقويت درختان بارور پس از برداشت محصول، توصيه مي شود. در ارتباط با تغذيه پسته اولين قدم در فصل پاييز محلول پاشي باغها با عناصري مي باشد كه نقش آنها در استحكام و پايداري و زنده ماندن جوانه هاي سال بعد به اثبات رسيده است. براي بعد از برداشت، محلولپاشي با مخلوطی از كلات روي،  اوره (3 در هزار)، كلات كلسيم و اسيد بوريك در مورد بسياري از باغات توصيه مي شود. در اين فصل براي كاهش جمعيت زنبورهاي مغزخوار پسته و كاهش خسارت آنها در سال آينده، برداشت كامل محصول حتي پسته هايي كه به نظر پوك هستند توصيه مي شود. در اين فصل بايد تمام پسته هاي روي درختان و روي زمين جمع آوري و معدوم گردد. شخم باغ هاي پسته بعد از جمع آوري و سوزانيدن این پسته ها، در كاهش جمعيت زنبورهاي مغزخوار موثر است


تگ ها


  تاریخ انتشار :  1397/07/16  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  2532   print