رقم خنجری دامغان پسته
رقم خنجری دامغان پسته

این رقم یکی از ارقام تجاری منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت برگ های آن مرکب 3 برگچه ای هستند و برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقم دیر گل و متوسط رس و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است.


 
  تاریخ انتشار :  1397/06/29  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1786   print