رقم احمد آقایی پسته
رقم احمد آقایی پسته

از ارقام تجاری با میوه بادامی شکل ، پوست استخوانی سفید و درشتی میوه در حال گسترش می باشد. متوسط گل و دیررس، دارای بیشترین شدت سال آوری که در صورت اعمال مدیریت صحیح داشت به مقدار قابل زیادی قابل کنترل است .

 
  تاریخ انتشار :  1397/06/28  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1675   print