پسته رقم قزوینی
پسته رقم قزوینی

منشاء آن منطقه قزوین بوده و در آنجا به نام پسته کله بزی معروف است . «یوه آن بادامی شکل ، ریز و دازای مغز نسبتا سبز رنگ است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب 3 برگچه ای هستند. رقمی دیر گل بوده و در اواسط مرداد ماه قابل برداشت و از ارقام خیلی زود رس می باشد.
  تاریخ انتشار :  1397/06/26  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1911   print