رقم اوحدی پسته
رقم اوحدی پسته

یکی از مهتمرین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و 70-60 درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد . اکثریت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی می باشد.
غالبیت انتهای خیلی زیاد و اغلب برگها مرکب برگچه ای هستند. متوسط گل ، زودرس و سال آوری متوسطی دارد . دردهه اول شهریور قابل برداشت می باشد.


تگ ها مضرات پستهانواع پستهخواص پوست پسته برای مومقدار مصرف پسته در روزخواص پسته بودادهطبع پسته تازهدرخت پستهقیمت انواع پستهانواع پسته دامغانانواع پسته صادراتیمعرفی انواع پستهخوشمزه ترین نوع پستهبهترین رقم پستهپسته احمد آقاییخرید نهال پسته در تهرانقیمت نهال پسته اکبریفروش نهال پسته دامغانقیمت نهال پسته آمریکاییقیمت نهال پسته رفسنجانفروش نهال پسته در قزوینفروش نهال پسته در اصفهانقیمت نهال پسته پیوند خوردهبهترین پسته جهاننهالستان ترک نهالنهال پسته در ترک نهالنهالستان


  تاریخ انتشار :  1397/06/25  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1850   print