خاک مناسب برای کاشت نهال آلو
خاک مناسب برای کاشت نهال آلو

بطورکلی خاکهای عمیق شنی لومی با زهکش خوب و عاری از شوری و قلیائیت برای آلو مطلوب است. خاکهای غنی از پتاس ترجیح دارد؛ زیرا نیاز به پتاس در آلوها بیشتر است.
  تاریخ انتشار :  1397/06/15  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1152   print