ارقام پسته در نهالستان ترک نهال
ارقام پسته در نهالستان ترک نهال

از ارقام خارجی پسته می‌توان رقم کرمان اشاره کرد که اصلی‌ترین رقم پسته تجاری (ماده) در امریکا بوده که منشأ ایرانی داشته و برای گردافشانی آن رقم پیتر بکار می‌رود. رقم کرمان شبیه رقم فندقی بوده و دارای پوکی و خندانی بلایی می‌باشد. در ترکیه رقم قرمزی و اوزوم، در یونان رقم آجینا، در ایتالیا رقم بیونکا، در تونس رقم متور و در قبرس رقم لارناتا به مقدار زیادی کشت می شوند. از ارقام ایرانی پسته میتوان به ارقام زود گل (ممتاز، کله قوچی و سفید پسته نوق)، متوسط گل (احمدآقایی، اوحدی وبادامی زرند) و ارقام دیر گل (اکبری، بادامی، خجری دامغان، شاه پسند، فندقی) اشاره کرد
  تاریخ انتشار :  1396/08/27  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1598   print