گردو جمالی
گردو جمالی

جوانه‌های برگ این رقم از دوازدهم و جوانه‌های گا آن در 15 فروردین متورم می‌گردند،برگ دهی آن در 25 فروردین شروع و تا 31 ماه طول می‌کشد. گل‌دهی آن از 27 فروردین شروع و تا 7 اردیبهشت ادامه دارد نیاز سرمایی جوانه جانبی 900 ساعت،جوانه انتهایی 750 ساعت و شاتون 600 ساعت می باشد. نیاز حرارتی برای شروع رشد جوانه  جانبی 15186 ساعت،جوانه انتهایی 14636 ساعت و شاتون 9071 ساعت می‌باشد. رشد شاخه‌های فرعی به‌طور متوسط 160 سانتی‌متر و بیشترین رشد رویشی در سال را دارد . نوع رشد این رقم گسترده است . ارتفاع درخت ده‌ساله 3/7 متر و متوسط سرمازدگی آن در شرایط استان همدان 7 تا 12 درصد این گلدهی از سال چهارم کاشت شروع شد. تعداد گل‌های ماده در سال اول بازدهی 70 عدد و در سال دهم به 440 عدد رسید . تعداد میوه در ده‌سالگی 350 عدد و معدل 5/6 کیلوگرم برای یک درخت هست. باردهی جانبی بیشتر از 54 درصد و محصول درشت و خوبی دارد. میوه بیضی‌شکل،طول آجیل 4/4 و قطر آن 3/3 سانتی‌متر،ضخامت پوست چوبی میوه 2 میلی‌متر،نحوه شکستن و جدا شدن پوست چوبی از مغز آستن،درشتی مغز خوب،قطر مغز 3 و طول مغز 4سانتی‌متر است . وزن میوه 14 گرم،وزن مغز9/6گرم،وزن پوست چوبی میوه 1/7 گرم مقدار مغز 49 درصد میوه و رنگ آن قهوه‌ای  روشن است . متوسط 71 عدد میوه خشک آن‌یک کیلوگرم می‌باشد. هرسال در فصل پاییز یک فرغون کود دامی به مقدار 300 گرم از کودهای اوره پتاس و فسفر مخلوط به‌صورت چال کود برای هر درخت استفاده می‌شود. در بهار محلول 15 درصد کودهای ریزمغذی به صورت محلول‌پاشی درختان و دادن کود اروه اثر خوبی در افزایش عملکرد و کیفیت میوه گردوی این رقم دارند.
  تاریخ انتشار :  1397/05/31  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1839   print