رقم گردو B21
رقم  گردو B21

جوانه های برگ این رقم در 8 فروردین و جوانه های گل آن  در 11 فروردین متورم میگردند . برگ گل دهی آن در 15 فروردین شروع و تا 20 فروردین طول میکشد. طول رشد شاخه های فرعی به طور متوسط 85 سانتی متر در سال  می باشد. نوع رشد این رقم عمودی است . ارتفاع درخت ده ساله 3/5 متر و متوسط سرما زدگی آن در شرایط استان همدان 12 تا 15 درصد است گل دهی از سال سوم کاشت شروع می شود . تعداد گل های ماده در سال اول باردهی 50 عدد و در سال دهم به 750 عدد رسید تعداد میوه در ده سالگی 550 عدد و معادل 5/5 کیلوگرم برای یک درخت می باشد. باردهی جانبی بیشتر از 90 درصد پر محصول است . طول آجیل 3/4  و قطر آن 3 سانتی متر ،ضخامت پوست چوبی میوه 1/3 میلی متر نحوه شکستن و جدا شدن پوست پوبی از مغز آسان ،درشتی مغز متوسط قطر مغز 2/3 و طول 2/4 سانتی متر است وزن میوه 10 گرم ،وزن مغز 5 گرم ،مقدار مغر 50درصد و رنگ آن کهربایی است متوسط 100 عدد میوه خشک آن یک کیلوگرم است
  تاریخ انتشار :  1397/05/27  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1329   print