گردوي ماكويي
گردوي ماكويي

گردوي ماكويي : اين گردو در منطقه اصفهان به نام ماكويي معروف است . شكل ظاهري آن بيضي كشيده يا سهمي (شلجمي) و نوك آن پهن و صاف است . كلفتي پوست آن متوسط، مغز آن پر و سفيدرنگ و بازارپسندي آن متوسط است.
  تاریخ انتشار :  1397/05/16  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1636   print